Stärk dina affärsrelationer — var lite bakåtsträvande
Gör du bättre affärer i framtiden genom att berätta om historien? Det tror Kultur och Näringsliv som har tagit fram ett utbildningprogram för dig som arbetar internationellt.

I programmet ingår 6 bildningseftermiddagar. Varje utbildningstillfälle inriktar sig på ett kulturhistoriskt område såsom konst-, teater- och industrihistoria.

Syftet är att ge en inblick i vår stads och regions historia och kulturliv och visa på att kultur och bildning är centrala begrepp för tillväxt och attraktionskraft.

Programmet är framtaget i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs kulturförvaltning.

Läs mer

Uppdaterad: 2010-03-19
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.