Stärk dina affärsrelationer — var lite bakåtsträvande
Gör du bättre affärer i framtiden genom att berätta om historien? Det tror Kultur och Näringsliv som har tagit fram ett utbildningprogram för dig som arbetar internationellt.

I programmet ingår 6 bildningseftermiddagar. Varje utbildningstillfälle inriktar sig på ett kulturhistoriskt område såsom konst-, teater- och industrihistoria.

Syftet är att ge en inblick i vår stads och regions historia och kulturliv och visa på att kultur och bildning är centrala begrepp för tillväxt och attraktionskraft.

Programmet är framtaget i samarbete med Göteborgs universitet och Göteborgs kulturförvaltning.

Läs mer

Uppdaterad: 2010-03-19
Dela