Snabbt bredband är nödvändigt för Europas välstånd
Precis som järnvägen för drygt 100 år sedan kan snabbt och ultrasnabbt bredband få en avgörande betydelse för människors liv. Bredbandsspridningen i Europa ligger på 24,8 procent och är den högsta i världen. Näten behöver dock utvecklas och uppgraderas. Bara en procent av EU-medborgarna har en fiberanslutning som går direkt till hemmet. I Japan är motsvarande siffra 12 procent och i Sydkorea 15 procent.

EU-kommissionen antog därför tre kompletterande åtgärder för att underlätta utbyggnaden av och tillgången till snabbt och ultrasnabbt bredband. Målet är att privata och offentliga investeringar i snabba och ultrasnabba skall stimuleras och på så sätt bidra till efterfrågan på tjänster via bredbandsnätet. Detta skall i sin tur driva på den ekonomiska tillväxten i EU.

Den digitala agendans mål består i att alla skall ha tillgång till bredband senast år 2013 och att det år 2020 finns snabbt eller ultrasnabbt bredband till samtliga europeiska medborgare. Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt kräver en bredbandsinfrastruktur för att jobb och välstånd skall skapas i Europa.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.