Snabbt bredband är nödvändigt för Europas välstånd
Precis som järnvägen för drygt 100 år sedan kan snabbt och ultrasnabbt bredband få en avgörande betydelse för människors liv. Bredbandsspridningen i Europa ligger på 24,8 procent och är den högsta i världen. Näten behöver dock utvecklas och uppgraderas. Bara en procent av EU-medborgarna har en fiberanslutning som går direkt till hemmet. I Japan är motsvarande siffra 12 procent och i Sydkorea 15 procent.

EU-kommissionen antog därför tre kompletterande åtgärder för att underlätta utbyggnaden av och tillgången till snabbt och ultrasnabbt bredband. Målet är att privata och offentliga investeringar i snabba och ultrasnabba skall stimuleras och på så sätt bidra till efterfrågan på tjänster via bredbandsnätet. Detta skall i sin tur driva på den ekonomiska tillväxten i EU.

Den digitala agendans mål består i att alla skall ha tillgång till bredband senast år 2013 och att det år 2020 finns snabbt eller ultrasnabbt bredband till samtliga europeiska medborgare. Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt kräver en bredbandsinfrastruktur för att jobb och välstånd skall skapas i Europa.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela