SME:s missgynnade inom offentlig upphandling
En ny studie från EU-kommissionen har konstaterat att små och medelstora företags (SME:s) deltagande i offentliga upphandlingar inte står i proportion till deras ekonomiska vikt. Rapporten visar att 60 % av upphandlingarna som publiceras i EU:s officiella tidning vinns av SME:s representerar dessa bara 60 % av upphandlingarnas totala värde.

Det finns en stor skillnad mellan EU-länderna vad gäller SME:s deltagande i offentlig upphandling. De små länderna, som Bulgarien, Malta och Lettland har bättre siffror för SME:s medan de större länderna som Frankrike, Spanien och Italien visar på ett ökat deltagande från SME:s under perioden 2005-2008. Antalet vinnande anbud från SME:s över hela EU minskade dock under denna period.

Undersökningen visar också att SME:s anbudsvinnande förmågor inte beror på hur upphandlingen utförs eller vem upphandlaren är. De mindre företagen vinner fler konstruktionskontrakt än handel med varor. Dock är värdet på varuupphandlingarna större än konstruktionskontrakten. När kontrakten delas upp i mindre delar ökar chanserna för småföretagare att vinna upphandlingen.

Rapporten pekar på ett antal faktorer som kunde underlätta för SME:s att delta i upphandlingar. Informationen om och det administrativa förfarandet för upphandlingar kunde till exempel förenklas. SME:s och upphandlare borde också få chansen att mötas under mässor för att lättare kunna komma i kontakt med varandra. Ett annat förslag är att underrätta de företag som misslyckats med sina anbud om vad som bidrog till att de inte vann.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela