Skvallrande karaktärer i framtidens dataspel
Framtidens dataspelare kommer att träffa spelkaraktärer som det går att skvallra med, det tror Jenny Brusk på Högskolan i Skövde. Hon forskar runt skvaller och hur det kan användas i dataspelens värld.
Dialogen i dagens dataspel är inte lika utvecklad som spelens ljud och grafik. Men Jenny Brusk — som är datalingvist på Högskolan i Skövde — studerar olika sätt att utveckla spelens dialog med hjälp av naturligt språk-processering och regler för socialt uppförande. Framförallt undersöker hon om karaktärerna i framtidens spel skulle kunna lära sig att skvallra med spelaren.
Tillsammans med amerikanska kollegor har Jenny kommit fram till att det nog skulle gå att konstruera skvallrande karaktärer. Slutsatsen har de nått genom att först ta reda på vad som måste vara uppfyllt för att vi ska uppfatta något som skvaller, därefter konstruera en dialoghanterare som känner av när dessa kriterier är uppfyllda.
- Skvaller kännetecknas av att dialogen rör en tredje person som inte finns på plats. Syftet med skvallret är bland annat att skapa en intimitet mellan de som skvallrar och att hjälpa dem att definiera både sig själva samt vilken grupp de tillhör, förklarar Jenny Brusk i ett pressmedelande.

Den dialoghanterare som Jenny Brusk har konstruerat ger spelets karaktärer en konstgjord social kompetens som gör att karaktären vet om den ska börja skvallra och om den har något att skvallra om. Dialoghanteraren befinner sig dock på prototypstadiet och det är långt kvar innan den kan användas i ett riktigt spel. Jennny Brusk har utfört sina studier i samarbete med Ron Artstein och David Traum som båda verkar vid USC Institute for Creative Technologies.

Källa: Högskolan i Skövde

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail