Sista chansen att registrera kemikalier
EU-kommissionen påminner företagen om att de farligaste och mest använda kemikalierna måste registreras senast den 30 november. Registrering står föreskrivet i Reach, EU:s förordning om kemikalier och säker kemikalieanvändning. Senast den 3 januari 2011 måste företagen också anmäla information om och märkning till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

– Vår kemiska industri måste vara bärkraftig. Vi uppmanar därför alla berörda företag att lämna in kompletta registreringsunderlag i tid. Dessa krav sätter stor press på företagen men de är också en investering som kommer att betala sig genom att kemikalieindustrin i EU får en ledande ställning. Det kommer att resultera i ökad konkurrenskraft, innovation och sysselsättning samt en renare och sundare miljö för EU:s medborgare, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande som också är ansvarig för näringsliv och företagande samt Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär.

ECHA hade fått in 400 registreringsunderlag den 10 september och fler strömmar in. Företagen skall färdigställa och skicka in sina underlag så fort det går. De största registranterna bör skicka in sina underlag senast den 30 september för att få en säkerhetsmarginal om det skulle uppstå problem, men också för att ge mindre registranter tid för inskickning före novembers slut. Underlagen skickas in genom Reachs elektroniska IT-verktyg.

EU-kommissionen och ECHA gör sitt bästa för att hjälpa företagen vid registreringen. Höga tjänstemän från EU-kommissionen, ECHA och olika branschorganisationer har jobbat tillsammans för att göra proceduren så snabb och smidig som möjligt. Detaljerade vägledningar finns på 22 EU-språk.  Företagen anstränger sig allteftersom tidsfristen närmar sig. Det är en utmaning att utforma och leda arbetet inom forumet för informationsutbyte om ämnen, där företagen kan utbyta uppgifter om kemikalier inför registreringen.

Det är dock inte endast kemikalieindustrin som påverkas av registreringen utan också andra aktörer som till exempel tillverkare inom textil- och metallsektorn. Kemikaliernas användare är beroende av att ämnena finns tillgängliga på marknaden och att tidsfristen för registrering observeras. Efter att registreringen utförts måste användarna ta hänsyn till säkerhetsrekommendationer från tillverkarna eller ibland också göra egna riskbedömningar inom särskilda användningsområden.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela