Sena betalningar stoppas
Med hjälp av nya regler skall myndigheter och företag betala sina räkningar i tid. Sena inbetalningar av fakturor är ett utbrett problem som har ökat i finanskrisens spår. Små företag drabbas extra hårt eftersom de är speciellt beroende av att inkomster kommer i en jämn ström för att betala ut löner och egna skulder. De nya reglerna skall göra det enklare att snabbare få in skulder.

De nya reglerna innebär att företag och myndigheter får 30 dagar på sig att betala inköpta varor och tjänster. Perioden kan förlängas upp till 60 dagar om parterna är överrens och att det blir rättvist för fordringsägaren. Ersättningsbelopp för indrivningskostnader fastställs till 40 euro och dröjsmålsräntan blir 8 procent.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela