Så säger lagen om din miljökommunikation
Miljövänlig, miljösäkert, naturligt... Vilka begrepp som signalerar miljövänlighet får man egentligen använda i sin marknadsföring?

Här får du listan över miljöpåståenden som har tagits upp av Miljödomstolen, Konsumentombudsmannen och Marknadsetiska rådet och hur de instanserna har bedömt användningen.

Läs artikeln hos Miljöaktuellt här.

POSTADRESS
Business Region Göteborg AB
Box 111 19
411 14 Göteborg
Besöksadress
Norra Hamngatan 14, 1 tr

Telefon: +46 31 61 24 02
Fax: +46 31 61 24 01
E-mail