Samråd om dataskyddsavtal
EU-kommissionen går nu ut med ett öppet samråd online angående ett framtida avtal med USA om dataskydd och informationsutbyte. I lite snävare bemärkelse handlar det om skydd av personuppgifter samt bearbetning, överföring och utbyte av information för att underlätta brottsbekämpning på båda sidor Atlanten.

Fram till den 12 mars kan företag och organisationer som berörs av dessa frågor skicka in sina synpunkter på hur ett sådant avtal bör utformas. Detsamma gäller även intresserade privatpersoner.

Bakgrunden till samrådet är EU:s gemensamma politik på området rättvisa, frihet och säkerhet, det s.k. Stockholmsprogrammet, som antogs vid EU-toppmötet i december förra året. Kommissionen fick därmed i uppdrag att utarbeta rekommendationer för förhandlingar med USA om ett avtal som vid behov ska omfatta såväl dataskydd som informationsutbyte i brottsbekämpningssyfte.

Här hittar du all information om samrådet
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0005_en.htm

Uppdaterad: 2010-02-17
Dela