Renova satsar på att matavfall ska bli biogas
Renovas styrelse har beslutat att påbörja projekteringen för en ny anläggning på Marieholm i Göteborg. Matavfall från Göteborgsregionen ska förbehandlas för att sedan kunna bli biogas.  Biogassatsning innebär att den regionala avfallsplanens mål att sortera ut hälften av allt matavfall för biologisk behandling kan nås inom mindre än tio år.

Beslutet är ett första steg i företagets biogassatsning. Förbehandlings-anläggningen, med en kapacitet att behandla 40 000 ton matavfall per år, beräknas stå klar på Marieholm under andra halvåret 2011. Investeringen beräknas till cirka 50 miljoner kronor.

- Vårt mål är att Göteborgsregionen ska bli ledande i Sverige när det gäller att sortera ut och samla in matavfall och ta till vara på den stora nytta som finns i det biologiska avfallet i form av biogas och rötrester som kan återföras till jordbruket, säger Renovas vd Christian Baarlid i ett pressmeddelande.

Länk Renova

Uppdaterad: 2010-10-04
Dela