Rapport från Tyska Dagen —
fokus på Norra Europas Logistikcentrum
Alla foton: Helen Teame/BRG
Tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren och Göteborgs Hamn anordnade Business Region Göteborg, BRG, Tyska Dagen torsdagen den 11 februari. Dagens tema, transport och logistik, väckte starkt intresse då många tyskägda företag arbetar inom just detta område. Det bjöds på ett unikt mötestillfälle för regionens företag med Tysklandsanknytning. En buss hämtade deltagarna vid Gustaf Adolfs Torg och en proffsig guide berättade om de hus, gator och landmärken som passerades på väg ut mot Göteborgs hamn på Hisingen. En ovanligt pampig vy uppenbarade sig då ett stort Maerskfartyg vände i hamnen och därmed tog upp större delen av hamninloppet. Väl framme i hamnen öppnades annars lykta grindar och sällskapet fick en upplysande tur genom hamnområdet. Det bjöds på en och annan rövarhistoria och spännande fakta om de fartyg som trafikerar hamnen samt om den last de fraktar hit och härifrån.
 
På Sydatlanten hälsade Anders Johansson från Göteborgs Hamn välkommen till Nordens största hamn. Den har 70% av Nordens industri och befolkning inom en radie av500 kmoch fungerar som en "gateway" till Östersjön. Tjugofem procent av Sveriges utrikeshandel passerar genom denna hamn, som är en fullservicehamn, som erbjuder ett stort utbud av destinationer och tjänster och håller öppet dygnet runt årets alla dagar. Inseglingssträckan är kort och fartyg slipper hantera tidvatten, slussar och is. Hamnen samarbetar bland annat med BRG för att stärka sin position som logistikcentrum. När det gäller Tyskland har Hamnen daglig containertrafik till Kiel, Travemünde, Hamburg och Bremerhaven. Johansson tror på fortsatt ökad transport med fartyg i och med att vi strävar efter ett hållbarare samhälle. Det är betydligt mer miljövänligt att köra fartygsfrakt än att flyga eller transportera gods med lastbil.
Anders Johansson, Göteborgs Hamn
Petra Sedelius från Business Region Göteborgs, BRG, etablerings- och investerarservice, berättade att BRG är resultatet av att tretton kommuner samarbetar för att stärka Västragötalandsregionen. Pendlingen i regionen blir allt bättre och man räknar med att dess invånare kommer att stiga till 1,5 miljoner år 2020. Göteborg utgör ett ledande Nordeuropeiskt centrum för kompetens, tillväxtföretag och framtidsbranscher. Här finns t ex 60 000 studenter och som nämnts, Nordens största hamn. Regionens mål är att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning samt ett diversifierat näringsliv. Att det redan är diversifierat märks inte minst på att det i dag finns över 700 branscher i regionen — något som tål att jämföras med Londons ca 1000.

Sedelius betonade att Tyskland utgör en synnerligen viktig handelspartner för Göteborgsregionen. Här finns i dagsläget ca 240 tyskägda företag och fler är intresserade av att komma hit. Andra länder som attraheras av regionen är t ex Indien, Kina och Norge. Branscher som är på framväxt är bl a IT, clean tech och life science. BRG rullar ut röda mattan för företag som vill till regionen och assisterar med hjälp kring lokal, mark, rekrytering, rådgivning, kontaktförmedling och praktisk information gällande internationella skolor, bostäder m m. År 1988 fanns det ca 900 utlandsägda företag i regionen. År 2008 fanns det 2055 och dessa sysselsatte 77000 människor. Det innebär att var fjärde Göteborgare arbetar på ett utlandsägt företag. Att det är så många utlandsägda företag som väljer att etablera sig här kan bl a förklaras av det fantastiska logistiska läge, som Göteborg bjuder på. Under nio år har Sverige utsett landets tjugofem bästa logistikcentrum och Göteborg har hamnat på första plats samtliga år.

Petra Sedelius, BRG
Ninni Löwgren från Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm berättade att Handelskammaren arbetar bilateralt och därmed både hjälper tyska företag som vill till Sverige och svenska företag som vill till Tyskland. Hjälpen består i juridisk assistans, information om skatter, PR-frågor osv. Handelskammaren har ett gediget samarbete med BRG och andra lokala experter för att kunna bistå med denna assistans.

Löwgren berättar att intresset från tyska företag som vill till Sverige inte har minskat trots några år av lågkonjunktur. Anledningen är troligtvis att trots att Tyskland är så mycket större än Sverige, finns samtliga viktiga branscher och kluster representerade på den svenska marknaden. Löwgren menar att det speciellt stämmer med Västragötalandsregionen då det finns högintressanta branscher här såsom energi, bygg, IT, clean tech, medicin, miljöteknik och logistik. Både Tyskland och Sverige anses för övrigt ligga i topp vad gäller logistikhantering med en första respektive tredje placering enligt Dagens Industris rankning den 10 februari 2010.

Ninni Löwgren, tysk-svenska handelskammaren
Översiktsplanechef, Ylva Löf, från Stadsbyggnadskontoret arbetar med markanvändningsfrågor. Något som är nog så viktigt ur etableringssynpunkt. Visionen är att Göteborg skall vara ett starkt regioncentrum där konkurrenskraft förenas med omsorg om det lokala livet. Göteborg skall erbjuda ett gott liv, infrastruktur med lite miljöpåverkan, ökad integration samt tydligt barnperspektiv.

Ett hållbart samhälle skall byggas för kommande generation. Strategierna som man arbetar med för att nå målen är att utveckla den täta stadskärnan, försöka bygga sådant som inte redan finns, utveckla och utforska det som är typiskt göteborgskt, stärka kollektivtrafiken, koncentrera byggnation kring knutpunkter, förbättra kommunikationen över älven, öka tillgängligheten till kust och grönområden samt ge plats för hamnen. Allt skall ske med hänsyn till de tre dimensioner som ingår i hållbarhetsbegreppet; det sociala, det ekologiska samt det ekonomiska.

Göteborg har plats för minst 200 000 bostäder till i befintliga områden. För att stärka Göteborg som Nordens ledande logistikcentrum krävs högre kapacitet på hamnbanan, förflyttning av godsterminaler från attraktiva citylägen, översyn av Vänersjöfarten och genomgång av färjeterminalernas läge. Eventuellt kommer byggstart att ske år 2013 vad gäller hamnbanan. Målet är att kunna dra dubbelt så många tåg på samma sträcka. Göteborg måste erbjuda den stad som efterfrågas och det är en stad med närhet till kärnan, framkomlighet och tillgänglighet inom staden. Stora investeringar kommer att göras vad gäller Göta Älvbron, K2020 framtidens kollektivtrafik, Västlänken och Partihandelsförbindelsen samt ny älvförbindelse.

Ylva Löf, Stadsbyggnadskontoret Göteborg
Det bjöds på en livfull och intressant paneldebatt med Bengt Wennerberg (BRG), Anders Johansson (Göteborgs Hamn), Anna Dubois (Chalmers), Tomas Johansson (Schenker), Ronnie Hellström (Hornbach) samt Bjarne Holmqvist (styrelseledamot Tysk-Svenska Handelskammaren). Bengt Wennerberg (BRG) menade att Göteborg har ett internationellt, optimalt läge och att Hamnen är ypperlig på att få upp godsvolymerna.

Anders Johansson (Göteborgs Hamn) vill stärka hamnen genom att öka frekvensen av båtar. Finns det gods här, kommer det fler båtar och kommer det fler båtar, så ökar godsvolymen. Det blir en gynnsam spiral för regionen. Göteborg är dock hårt konkurrensutsatt vad gäller logistikkostnader. "Om en vara kostar 100 kronor har vi här 18 kronor i logistikkostnad, medan man på kontinenten bara har 12 kronor. Vi måste samla volymerna för att stärka vår position", menar Johansson. Han säger också att det har varit rätt turbulent kring hamnen det senaste. Hamnens terminalverksamheter skall nu privatiseras och nya bolag trädde i kraft för några veckor sedan. Hamndrift och terminaldrift har inte fungerat bra i samma bolag, men genom denna åtgärd hoppas ledningen att allt kommer att bli bättre.

Bjarne Holmqvist (Tysk-Svenska Handelskammaren), som är en sann Göteborgsentusiast, ser ganska krasst på situationen; "Göteborgs läge är inte unikt och det räcker inte med att säga att vi är bra. Göteborg måste bli mer känt utomlands, vi kan inte vara en bland många. Det svenska klimatet är en nackdel", menar Holmqvist. Vidare anser han infrastrukturen vara dålig och säger att vi först och främst borde bygga upp just infrastrukturen och därefter locka hit företag. Att förbindelserna inte är bra idag exemplifierar han genom att säga att allt som skall till Lissabon från Oslo måste gå förbi Liseberg mitt i staden. Holmqvist radar också raskt upp vad som fungerar bra med Göteborg idag. Listan kan göras lång; gångavstånd, närhet till allt såsom mässan och flera hotell. Evenemangsstråket är unikt. Det är sådant som bör lyftas fram när Göteborg t ex har ett marknadsföringsseminarium i Berlin. 

Tomas Johansson (Schenker) berättar att Schenker ligger i Göteborg på grund av tradition. Det var gamla Bilspedition som genom fusioner och uppköp blev Schenker. Han menar att Göteborg spelar en global roll i allra högsta grad. Här finns ca en miljon människor och Göteborgs Hamn har en strategisk roll med mycket import och export. Med Göteborg som utgångspunkt når Schenker 80-90% av befolkningen i Norge, Finland, Danmark och Sverige på ett dygn. Johansson anser att regionen stärks ytterligare om folk upplever att det är lätt att starta företag här. Han betonar vikten av Trippel Helix; en helhetssyn vad gäller samarbete mellan myndigheter/det offentliga, forskning och näringsliv.

Ronnie Hellström (Hornbach) berättar att Hornbach fick mycket god hjälp av BRG när de etablerade sig här. Hade det inte varit för BRGs och Tysk-Svenska Handelskammarens assistans i samband med etableringen hade Hornbach aldrig legat i Göteborg. BRG fann en bra tomt på Hisingen och nu planeras ytterligare etablering i Sisjön. Hornbach är inte den enda som har fattat tycke för regionen. Roger Strömberg från BRG inflikar att det finns över 1200 regionala huvudkontor här. Många av dem kräver plats för centrallager. Då är det viktigt att BRG arbetar med att kunna erbjuda dessa företag plats. Sålunda har BRG ett brett kontaktnät och god kännedom kring regionens lediga tomter och lokaler.
Bengt Wennergren (BRG) belyser att regionen har en klar konkurrensfördel vad gäller kompetens inom logistikområdet. Göteborg erbjuder inte mindre än fem logistikutbildningar; tekniker, ekonomer, transporträtt, sjöfart (sjökapten) samt IT-logistik.

Kontentan av paneldebatten kan sägas vara att Västragötalandsregionen, med Göteborgs Hamn som en central punkt, utgör ett fantastiskt logistikcentrum. Vi bör dock eftersträva att kommunicera ut detta till omvärlden för att ytterligare stärka vår position som Nordeuropas ledande logistikcentrum. Vidare skall vi fortsätta att förbättra kommunikationerna för att på så vis klara ytterligare flöde till och från hamnen.

Efter al denna matnyttiga information bjöds det utsökta snittar och välsmakande vin samt alkoholfria alternativ. Kaffe och kaka blev grädden på moset. Buss tog de till synes nöjda deltagarna tillbaka till Gustav Adolfs Torg. Tyska Dagen kommer definitivt att bli ett återkommande evenemang. Vi ser fram emot ett nytt spännande tema nästa år!

Uppdaterad: 2010-03-10
Dela