Ökad tillväxt och sysselsättning genom ny industristrategi
Industrin måste stå i centrum om EU ska kunna behålla sin ledande ställning i världsekonomin. Detta är budskapet i EU-kommissionens nya industristrategi, ”En integrerad industripolitik för en globaliserad tid”. Strategin ingår som ett flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin. Den beskriver ett tillvägagångssätt för att öka tillväxten och sysselsättningen. Strategin antogs den 28 oktober.

En stark, varierad och konkurrenskraftig och koldioxidsnål industriell bas skall stödjas och bevaras för att tillhandahålla välbetalda jobb i EU. Den europeiska industripolitiken skall utgå från konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet. Grunden skall ligga på stora steg inom innovation. En konkurrensanalys skall också utföras på alla förslag till ny lagstiftning. Infrastruktur och tjänster inom transport, energi och kommunikation skall moderniseras så att de på ett bättre och mer effektivt sätt motsvarar industrins behov. Små och medelstora företags lånemöjligheter skall också förbättras.

I samband med lanseringen av industristrategin presenterades också en rapport om konkurrenskraften i respektive EU-land där Sverige rankades som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela