Ny utredning av Europabolagen
EU-kommissionen har utgivit en rapport om hur lagen om Europabolagen (Societas Europae eller SE) har fungerat. Bolagsformen ger företag verksamma i fler än ett EU-land möjligheten att verka som ett bolag under EU-lagar. På så vis kan de verka med bara ett regelverk och med en styrelse. I rapporten beskrivs bolagsformens negativa och positiva konsekvenser.

Bolagsformen har gjort det möjligt för företag verksamma i flera EU-länder att ta sin styrelse över gränsen och att bättre strukturera sig. Samtidigt har bolagsformen bidragit till att upprätthålla de anställdas inflytande över beslutstagandet i företaget.

Man har också upptäckt ett antal praktiska problem med bolagsformen. Ett Europabolag har inte bidragit till en gemensam lag över hela EU. I lagen om Europabolag finns också ett flertal hänvisningar till nationella lagar och det råder osäkerhet vad gäller den europeiska nivån på lagstiftningen och hur den står sig i förhållande till nationella lagar. Antalet Europabolag är också ojämnt spridda över EU:s 27 medlemsländer.

EU-kommissionen har beslutat att lägga förslag som skall leda till ändring av lagstiftningen om bolagsformen under 2012.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela