Ny utredning av Europabolagen
EU-kommissionen har utgivit en rapport om hur lagen om Europabolagen (Societas Europae eller SE) har fungerat. Bolagsformen ger företag verksamma i fler än ett EU-land möjligheten att verka som ett bolag under EU-lagar. På så vis kan de verka med bara ett regelverk och med en styrelse. I rapporten beskrivs bolagsformens negativa och positiva konsekvenser.

Bolagsformen har gjort det möjligt för företag verksamma i flera EU-länder att ta sin styrelse över gränsen och att bättre strukturera sig. Samtidigt har bolagsformen bidragit till att upprätthålla de anställdas inflytande över beslutstagandet i företaget.

Man har också upptäckt ett antal praktiska problem med bolagsformen. Ett Europabolag har inte bidragit till en gemensam lag över hela EU. I lagen om Europabolag finns också ett flertal hänvisningar till nationella lagar och det råder osäkerhet vad gäller den europeiska nivån på lagstiftningen och hur den står sig i förhållande till nationella lagar. Antalet Europabolag är också ojämnt spridda över EU:s 27 medlemsländer.

EU-kommissionen har beslutat att lägga förslag som skall leda till ändring av lagstiftningen om bolagsformen under 2012.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.