Nytt unikt utbildningsverktyg underlättar för vårdstudenter

Foto: Patsim

Nu lanseras diagnosverktyget Patsim som möjliggör för läkar- och sjuksköterskestudenter att öva på ett brett utbud av patientfall på datorn. Detta ger en bättre utbildning och en större möjlighet att förebygga feldiagnoser. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är först ut att använda Patsim och nu har de första testresultaten kommit in.
 
Vårdutbildningarna i Sverige har av tradition haft en stark förankring i praktiskt patientarbete, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. De senaste åren har Sahlgrenska Akademin fått ett ökande utbildningsuppdrag, vilket har sammanfallit med en neddragning av antalet vårdplatser. Detta riskerar att på sikt försämra kvalitén på vårdutbildningarna. Ett sätt att träna studenterna i att hitta orsaken till patientens besvär utan att arbete med verkliga patienter, är att göra datorsimuleringar.
 
PatSim, som är ett system för webb-baserad simulering av studentfall har utvecklats av Göteborgsföretaget 23 Gears Web Systems AB i just detta syfte. Sahlgrenska ser möjligheten att skapa flera tusen patientfall inom kort sikt. Henrik Sjövall, Biträdande Prefekt på Institutet för Medicin på Sahlgrenska säger:
 
- Målet är att skapa ett mycket stort antal simulerade fall som studenterna kan arbeta med via webben, med eller utan lärarstöd.
 
Vidare testning av verktyget kommer ske på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fler institutioner ligger i startgroparna för att lansera det för sina studenter. Patsim har även visats upp på vårdmässan Vitalis i Göteborg med stort intresse från branschen och detta har genererat flera intressenter, både i Sverige och i Norge. Målet är att under 2011 börja introducera PatSim i Storbritannien.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2010-06-28
Dela