Nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning
Förra året fick VINNOVA regeringens uppdrag att skapa ett program för forskning om finansiella marknader. VINNOVA har nu startat ett långsiktigt forskningsprogram som främst inriktas på att finansiera tre forskningscentrum. Centrumen ska i samverkan med näringsliv och offentlig sektor skapa forskningsmiljöer med hög internationell akademisk nivå. Ett av centrumen kommer att finnas i Göteborg.
Nationellt Centrum för Finansforskning, som drivs av Handelshögskolan i Stockholm och forskningsinstitutet SIFR, blir nytt nationellt centrum för finansmarknadsforskning och finansieras med 15 miljoner kronor per år i tio år av VINNOVA. Dessutom finansieras två kompletterande kompetenscentrum inom finansmarknadsforskning; Centrum för Finans vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. De kompletterande centrumsatsningarna finansieras med tre miljoner vardera i tio år, skriver VINNOVA i ett pressmeddelande.

Sammanlagt hamnar VINNOVAs satsning på centrumen på 210 miljoner under 2010-2019. Med medfinansiering kommer den totala satsningen på de tre centrumen att hamna på runt 630 miljoner kronor under tio år. De tre utsedda centrumen kommer att utvärderas kontinuerligt och VINNOVA har använt en internationell bedömningsgrupp som rådgivare i bedömningen av ansökningarna.

- Vår ambition är att hela den svenska finansmarknadsforskningen stärks genom satsningen. Det här är en historiskt stor svensk satsning inom ett samhällsvetenskapligt område. Finansmarknader har blivit mer komplexa och får allt större betydelse för ekonomier, politiska beslutsfattare och medborgare. Väl fungerande finansmarknader är en förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft och skapande av innovationer, säger Peter Svensson, programansvarig på VINNOVA, i pressmeddelandet.

 

Uppdaterad: 2010-12-09
Dela