Nya regler tar bort handelshinder i byggsektorn
Byggsektorn står för 10 procent av Europas ekonomi. Men marknaden är fortfarande till en viss del sluten. Europaparlamentet vill förenkla reglerna för CE-märkning på byggprodukter samt ta itu med hälso- och säkerhetsproblem för byggarbetare.

En av Europas största näringsgrenar är byggsektorn som sysselsätter 12 miljoner EU-medborgare. Ytterligare 26 miljoner arbetstagare är beroende av byggverksamheten. Omkring 92 procent av alla tillverkare inom byggmaterial, 65 000 företag, är små och medelstora företag.

Den ekonomiska krisen har utgjort ett hårt slag för byggnäringarna. Företag har gått i konkurs och arbetare har friställts över hela Europa. Den brittiska ledamoten Catherine Stihler skriver att översynen direktivet om byggprodukter behövs för att få igång sektorn igen. Bland annat genom att avskaffa hinder för tillverkare.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är också ett problem för byggbranschen. Enbart i Tyskland omkommer 1 av 5000 arbetare i olyckor i arbetet. I Italien omkom 1 050 arbetare 2009. För att minska olyckorna krävs säkrare produkter. Byggarbetsplatsen skall utformas så att den skyddar arbetare, boende och grannar.

Enklare regler och ökad insyn
Ett förslag på enklare regler är att införa undantag för den annars obligatoriska CE-märkningen för produkter som inte serietillverkas. Utan att minska på kvaliteten och säkerheten. Utöver detta skall spårbarheten av farliga ämnen, återvinning och öppenhet ses över inom området.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela