Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg
I början av september skrevs en liten bit norsk-svensk näringlivshistoria när Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg stiftades. Handelskammaren tros bli en viktig del i det pågående arbetet att utöka näringslivssamarbetet mellan Norge och Västsverige, skriver sajten Norge.se.

Man har som mål att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att  ta tillvara på näringslivets intressen i förhållande till svenska och norska myndigheter. Handelkammaren kommer att ha sitt säte i Göteborg.

Under medlemsmötet föreslog valberedningen Göran Johansson, Ordförande i Liseberg, Göteborg & CO och Business Region Göteborg, som ordförande för NSHK Göteborg. Till positionerna som vice ordförande föreslogs Jan Andréasson, generalkonsul för Norge i Västsverige och VD för Crossroads Loyalty Solutions AB, samt Ingar Knudsen, Senior Vice President i DnB NOR Bank Göteborg.  Business Region Göteborgs VD Patrik Andersson kommer att ingå i Norsk-Svenska Handelskammarens styrelse.

NSHK Göteborg blir den tredje pelaren av den Norsk-Svenska Handelskammaren. Den första handelskammaren stiftades i Oslo 1992 och följdes kort därefter av öppnandet av NSHK Stockholm 1993.

Uppdaterad: 2010-09-10
Dela