Nanoteknologi kan bli Göteborgs framtid
Den 27-28 maj anordnar Chalmers initiativseminariet "Nanotechnology for a Changing World: Science, Opportunities, Challenges". Under dessa två dagar möter spetsforskare inom nanoteknologi näringslivet för att diskutera nanoteknologins potential att bidra till den regionala utvecklingen.

Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers, är ansvarig för initiativseminariet och uttalar sig i pressmeddelandet från Chalmers:

- Bredden och styrkan inom nanoområdet i Göteborgsregionen håller världsklass. Det finns en stor aktivitet inom området i både företag och akademi och nu börjar vi gå från teori och försök till praktik. Nanotech har stor potential att generera arbetstillfällen som kan bli ett komplement till den traditionella industrin som länge kännetecknat regionen. Det vill vi visa på seminariet och därför vill vi självklart att representanter från industrin i Västsverige kommer hit och tar del i en spännande diskussion.

Seminariet blir en kick-off för den satsning Chalmers nu gör på nanoområdet med stöd av de stora anslag regeringen gett Chalmers för att öka den vetenskapliga excellensen inom nanoområdet nationellt och internationellt.

- Det är nu vi drar igång formellt - så vi välkomnar forskare och studenter i Göteborg att komma och vara med från start! säger Mikael Käll i Chalmers pressmeddelande.

Uppdaterad: 2010-05-21
Dela