Mobilkunder skyddas från chockräkningar
Från och med den 1 mars 2010 är europeiska mobiloperatörer skyldiga att erbjuda sina kunder en avstängningsfunktion som spärrar tjänsten vid ett visst kostnadstak. Avstängningsfunktionen ska hindra att konsumenterna får chockhöga räkningar när de surfar på internet med sina mobiltelefoner och datorer på resa i andra EU-länder, så kallad roaming.

Tidigare finns det exempel på personer som efter att ha surfat på nätet i utlandet fått chockhöga räkningar. Till exempel var det en tysk resenär som 2009 laddade ner ett tv-program via roaming i Frankrike och fick en räkning på 46 000 euro. Ytterligare ett exempel är en brittisk student som enligt uppgift fick en räkning på nästan 9 000 euro för datorroaming under en enda månad av studier utomlands.

Nu ska det nya skyddet, enligt de roamingregler som EU:s ministerråd och Europaparlamentet antog i juni 2009, varna användaren och uppkopplingen kommer att spärras vid utlandsvistelse då räkningen uppgår till en viss nivå. Fram till den 1 juli 2010 måste kunderna göra ett aktivt val för att använda kostnadstaket. För de kunder som inte har gjort något val senast den 1 juli 2010 kommer taket automatiskt att från och med den dagen sättas på 50 euro.

EU:s regler kring roaming finns i den så kallade Roamingförordningen som gäller fram till 2013. Kommissionen övervakar tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna att förordningens regler följs. I Sverige är det Post- och telestyrelsen (PTS) som är nationell tillsynsmyndighet.

Erika Ekholm

Uppdaterad: 2010-03-30
Dela