Minskade utsläpp med mjukvara från Göteborgsregionen
Grön IT-bolaget Capee Group åtnjuter fortsatt förtroende för sin mjukvara Capee Action Station. Med hjälp av den kan den tunga industrin minska sina utsläpp. Nu förlänger Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå kontraktet.

Genom att optimera driften kan man driva fabriker mer energieffektivt och minska utsläppen. Minskade utsläpp leder i sin tur till bättre miljö — och till lägre miljöavgifter för företaget.

Capee Group startades för sex år sedan på inkubatorn Chalmers Innovation. Företaget utvecklar IT-system som blir stöd för beslut för driftspersonalen inom exempelvis pappers- och massaindustri.

Peter Nilsson, VD Capee Group

— Driftstörningar kostar tid. De kostar pengar. Och de kostar miljö. Samtidigt som vi är stolta, nöjda och glada över att få fortsätta vårt samarbete med Smurfit Kappa så är vi ordentligt laddade och entusiastiska inför hösten. Vi ser verkligen fram emot att trappa upp kampen för att eliminera de kostsamma driftstörningarna, säger Capee Groups VD Peter Nilsson i ett pressmeddelande.

Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom sin mjukvara Capee Action Station kan företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel med flera lösa sina dagliga driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda.

Uppdaterad: 2010-08-25
Dela