Mängden hanterat gods ökar i Göteborgs Hamn
 
Siffrorna för årets fyra första månader visar på ökade godsvolymer via hamnen. Störst ökning redovisas från bilhanteringen, det godsslag som drabbades värst under konjunkturnedgången förra året, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs Hamn.
 
- Det är inte några rekordsiffror vi jämför med men oavsett konjunkturläget ökar mängden hanterat gods i Göteborgs Hamn igen och det är givetvis positivt. Ökningen vi såg under årets första tertial ser ut att hålla i sig och allt tyder på den positiva utvecklingen fortsätter till halvårsresultatet, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn Port Authority, i pressmeddelandet.
 
296 000 tjugofotscontainrar hanterades under årets första tertial vilket står för en ökning med nästan 13 procent jämfört med motsvarande period 2009. I mars månad slogs det till och med rekord då 83 450 tjugofotscontainrar hanterades i hamnen - en 30-procentig ökning sett till mars 2009. Även hanteringen av rullande last ökade det första tertialet.

Med 40 procents ökning är dock bilhanteringen det segment som ökat mest under årets fyra första månader, jämfört med samma tidsperiod 2009. Under nämnd period har 62 500 bilar hanterats, att jämföras med 157 000 bilar totalt under förra året. Göteborgs Hamn hanterar en fjärdedel av landets utrikeshandel och man ser att godsflödet till och fram hamnen ökar, vilket är ett bra tecken för landets industrier, skriver Göteborgs Hamn i sitt pressmeddelande.
 
-  Vi hanterar alltmer gods i hamnen och det ser jag som ett bra tecken för svenskt näringsliv, berättar Magnus Kårestedt, i pressmeddelandet. Jag ser ljust på framtiden och tror att 2010 blir ett bra år för svensk handel. Vi kommer troligen inte upp i samma volymer som innan konjunkturnedgången men vi ser tydligt att återhämtningen har börjat.

Uppdaterad: 2010-06-09
Dela