Mammaledighet för egenföretagare
Ny lagstiftning ökar det sociala skyddet för egenföretagare.

En ny EU-lagstiftning som trädde ikraft den 4:e augusti ger ett bättre socialt skydd för egenföretagare och deras parter. Lagen omfattar bland annat rätt till mammaledighet.

Lagen kommer att stärka kvinnligt entreprenörskap och kommer att påverka miljoner kvinnor på arbetsmarknaden. I dagsläget är endast 30 procent av de europeiska företagarna kvinnor.
Uppdaterad: 2010-09-06
Dela