Lyckad Kick-off för Biogas Väst
Foto: Bernt Svensén
MDE-lastbil visades upp i samband med Biogas Väst Kick-off Biogasens år 2010
Klimatsmart citydistribution och ny teknik för att framställa biogas. Detta och mycket mer diskuterades på Biogas Väst årliga kick-off som arrangerades av Gasföreningen och Biogas Väst. Där fick deltagarna också provsitta en MDE-lastbil (metan diesel) från Volvo.
 
Biogas Väst årliga kick-off var välbesökt. Drygt 150 personer kom till hotell Radisson Blue Scandinavia i Göteborg för att lyssna till de paneldiskussioner som stod på programmet. I entrén möttes deltagarna av en MDE-lastbil från Volvo, MDE-teknik innebär att man kombinerar metan och diesel i en dieselmotor.
 
Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Annelie Hulthén, inledningstalade. Hon betonade biogasens betydelse för att driva miljöutvecklingen framåt. Thomas Kåberger, generaldirektör på Energimyndigheten, berättade om myndighetens uppdrag att formulera en strategi för Sverige vad gäller biogas.
 
Istället för olika föredrag valde Biogas Väst i år att genomföra fyra paneldebatter. Den första diskussionen fördes mellan representanter från Volvo och de två distributionsföretagen Schenker och TRB. Diskussionen handlade om projektet Klimatsmart citydistribution som sjösätts under våren och ska utvärderas om tre år. Projektet kommer att testa och demonstrera ett antal alternativa drivmedel och fordonstekniker för distributionslastbilar.
 
Uppskattade paneldiskussioner
Den andra paneldebatten handlade om förgasningens kommersialisering och marknadspotential. Företrädare från Göteborg Energi, Chalmers och företaget Metso Power diskuterade möjligheterna och fördelarna med termisk förgasning och idag finns en provanläggning på Chalmers.
- Men Göteborg Energi och Eon har fått statliga medel för att bygga en anläggning i större skala, berättar Hans Larsson.
 
Den tredje paneldebatten genomfördes med representanter för Gasföreningen samt företagen Perstorp och Estrella. Panelen diskuterade hur biogasproduktion ger mer sysselsättning.
 
Slutligen diskuterade representanter från Biogas Brålanda, Göteborg Energi och LRF hur biogasproduktionen från jordbruket ska komma igång på allvar. Båda parter tror på möjligheterna men betonade vikten av att samarbeta.
 
Avslutningsvis rapporterade Hans Larsson Biogas Väst verksamhetsåret 2009 samt planerna inför 2010. Han nämnde att en av gångna årets höjdpunkter var den slutkonferens, European Biomethane Fuel Conference, som genomfördes i Göteborg i höstas. Över 250 personer från mer än 30 länder deltog.
 
Han Larsson fick också tillfälle att blicka framåt.
- Jag ser fram emot att vi börjar arbeta med projekt kopplade till tung trafik men även EU-projekt inom jordbruksområdet.
Uppdaterad: 2010-01-28
Dela