LunchExpress aktier på Aktietorget
Den 5 maj blev den första handelsdagen av aktier på AktieTorget för LunchExpress.

Varför finns ni med här?

– Syftet med att noteras på en handelsplats som Aktietorget är att skaffa nytt kapital samt att sprida ägandet. Det blir också möjligt för befintliga ägare att både köpa och sälja aktierna i bolaget, säger vd:n Anders Nilsson.

Han menar också att själva noteringen i sig är en form av kvalitetsstämpel på bolaget eftersom det ställs specifika krav på företag som blir publika och noteras. Företag som noteras bör ha en tydlig expansionsfilosofi för att vara intressanta, enligt Anders Nilsson.

Vilka är era expansionsplaner?
– Att först och främst växa lokalt med en än mer utvecklad distribution i form av franchising. Det andra är att etablera nya produktions och försäljningsområden i Stockholm, Öresund och Oslo.

LunchExpress har nyligen valts som en av flera leverantörer till SJ och deras 1-klass menyn på X2000, där Leif Mannerström är menyansvarig.

Av Sofia Carlsson Mc Conell

--------------------------------------------------

LunchExpress är ett av drygt 680 företag i Expedition Framåt - ett tillväxtprogram för små- och medelstora företag i Göteborgsregionen.

Följ Expedition Framåt på Twitter

Uppdaterad: 2010-05-26
Dela