Lös miljöutmaningar med hjälp av ung kreativitet!
Företag har möjlighet att samarbeta med skolan kring miljöutmaningar och samtidigt hjälpa skolan att främja ett entreprenöriellt beteende hos barn och unga.

FramtidsFrön söker just nu företag i Västsverige som vill vara med i det nya skolutvecklingsverktyg Miljörally. Med hjälp av Miljörallyt kan ditt företag få:

  • Belyst era miljöutmaningar utifrån unga och barns perspektiv
  • Inspiration och hjälp att lösa er miljöutmaning
  • Goodwill genom att vara med och hjälpa skolan i dess utveckling

I verktyget Miljörally tydliggörs sambandet mellan hållbar utveckling och entreprenörskap. Eleverna använder sin kreativitet för att lösa verkliga miljöutmaningar från företag.

Framtidsfrön vill nu fylla sin databas med miljöuppgifter från små och stora företag i Västsverige. I år det kostnadsfritt!

På den årliga FramtidsFrö-mässa som går av stapeln på våren kommer eleverna att visa upp sina unika lösningar. Vi bjuder in företagen till mässan för att delta i juryarbete i tävlingen för Bästa Miljölösning.

Så här enkelt kan du och ditt företag delta i Miljörallyt:

  • Utse en ansvarig person på företaget (t.ex. den som är ansvarig för miljöfrågor) som väljer ut en miljörelaterad utmaning som företaget har
  • Miljöutmaningen mailas till FramtidsFrön som hjälper till med att utforma utmaningen på tre olika svårighetsnivåer så att elever i olika åldrar kan arbeta med samma miljöutmaning utifrån sina förutsättningar. Till varje miljöutmaning skriver FramtidsFrön även en lärarhandledning och tips på bra länkar etc. som företaget tycker är relevanta i sammanhanget.
  • FramtidsFrön återkopplar den färdiga miljöutmaningen till företaget för godkännande.
  • Miljöutmaningen läggs upp på Miljörallyts hemsida med företagets logotyp.
  • Eleverna lägger in sina förslag till lösning på företagets miljöutmaning via hemsidan och FramtidsFrön kontaktar er för att få respons på elevernas lösningar.

Hör av er till FramtidsFrön i Väst
Karolina Palmér karolina.palmer@framtidsfron.se
Tfn: 0738-51 75 04
Läs mer på: www.framtidsfron.se www.miljorally.se

----------------------------------------------------------------
Vill du ha fler tips på hur du kan utveckla ditt företag? Läs mer om vårt tillväxtprogram Expedition Framåt

Uppdaterad: 2010-12-14
Dela