Lättare för utländska företag att verka i Sverige
EU-kommissionen använder hot för att få Sverige att ändra regelverket för utländska företag.

De svenska reglerna för utländsk företagsverksamhet strider mot den fria rörligheten enligt EU-kommissionen. Enligt det nuvarande svenska regelverket måste utländska företag upprätta en filial och utse en företrädare för att få verka i Sverige. Om reglerna inte ändras, hotar EU-kommissionen med att dra Sverige inför domstol.

I en utredning föreslås det att företag som avser att verka tillfälligt i Sverige skall göra en anmälan till Bolagsverket och därmed undkomma kravet om att upprätta en filial. Om företaget inte har några anställda på plats i Sverige och inte kommer att verka längre än sex månader kommer ingen anmälan att vara nödvändig. Har företaget anställda på plats i Sverige och planerar att vara verksamma i mer än åtta dagar, måste företaget utse en kontaktperson och anmälas till Bolagsverket.

Även om dessa förslag genomförs är det inte säkert att de är tillräckliga för EU-kommissionen. Kravet på anmälan till Bolagsverket kan också anses inskränka på den fria rörligheten för tjänster. Utredaren Jörgen Hettne menar dock att anmälningen till Bolagsverket kan bidra till att förhindra organiserad brottslighet och att Arbetsmiljöverket kan utöva tillsyn.
Uppdaterad: 2010-09-06
Dela