Lågsäsongsturism breddar horisonten
Social turism är förmodligen något främmande för de flesta européer men fenomenet växer. EU-kommissionen lyfter fram dess sociala och ekonomiska förtjänster. EU investerar nu i nya projekt som gör denna typ av turism möjlig. Calypso-initiativet skall bredda resvägarna för unga och gamla resenärer samt låginkomsttagare och handikappade. Genom att främja lågsäsongsturism skapas fler jobb under de lugnare tiderna på året.

Turismen utgör en stor del av Europas affärsverksamhet. Sektorn bidrar till mer än 5% av EU:s BNP och sysselsätter mellan 12 och 14 miljoner européer, siffror som verkar hålla i sig trots den rådande ekonomiska situationen. Turismnäringen står dock stilla under större delen av året. Hotell- och transportverksamheter står outnyttjade. Den varierande efterfrågan leder också till att det blir dyrt att turista under högsäsongerna.

Förtjänster med lågsäsongsturism
Ett av EU-kommissionens mål för turismsektorn är att förlänga turismsäsongen. För branschen innebär detta ökade inkomster och produktivitet. För arbetstagare innebär det ökad sysselsättning och trygghet. Den nya formen av turism skall skapa nya jobb och stimulera ekonomin.

Två specifika mål har ställts upp. För det första skall ett frivilligt turistutbyte mellan medlemsstaterna upprättas. För det andra skall online-tjänster upprättas för att få information om och för att boka studiebesök. Undersökningar i Spanien och Portugal visar att denna typ av utbyte och tjänster betalar sig i form av ökade intäkter och ökad sysselsättning.

Nationella strukturer
Det finns egentligen inga hinder för denna nya typ av turism. Branschen är dock fortfarande skeptisk till dess förtjänster. Än så länge är få företag involverade i arbetet som mest drivs av intresseorganisationer. Många medlemsstater saknar de nationella eller regionala strukturer som behövs för att stödja arbetet. EU rekommenderar därför starkt att dessa strukturer upprättas.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela