Kostnadsfri hjälp att utveckla miljöarbetet
Miljöbron har i mer än tio år förmedlat kompetenta studenter mellan högskola och näringsliv. De erbjuder nu ditt företag kostnadsfri hjälp att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet!

Under våren finns det utökade möjligheter för er som företagare att få hjälp med miljöledning, miljöpraktikanter och produktutveckling samt att ta fram en kortfilm om ert miljöarbete.

Ni får under en tid in högutbildade studenter som driver det projekt ni önskar utveckla. Studenterna kan vara miljövetare, produktutvecklare eller marknadsförare. Genom projekten knyts ofta kontakter mellan företag och student som är värdefulla för båda parter.

Så går det till
Miljöbron hjälper er att formulera en projektbeskrivning och rekryterar därefter studenter med rätt kompetens. Projektets omfattning kan variera från 20 timmar till 20 veckor och under hela genomförandet finns Miljöbron till hands som bollplank. När projektet är klart presenterar studenterna resultaten för er och ni får skriftlig dokumentation, direkt användbart i ert utvecklingsarbete inom företaget!

Exempel på uppdrag

 • Miljöledningssystem
 • Hållbara energilösningar
 • Produktutveckling
 • Logistik- och transportfrågor
 • Avfallsfrågor
 • Marknadsföring
 • Miljöekonomi
 • Miljörätt
 • Kemikaliefrågor
 • Miljöpolicy
 • Kort film
 • Livscykelanalys

Läs mer på www.miljobron.se

----------------------------------------------------------------
Vill du ha fler tips på hur du kan utveckla ditt företag? Läs mer om vårt tillväxtprogram Expedition Framåt

Uppdaterad: 2010-12-15
Dela