Konsumenterna hindras vid handel över gränserna
EU-kommissionen har offentliggjort vårens resultattavla för konsumentmarknaderna. Resultattavlan visar hur den inre marknaden fungerar för konsumenterna i fråga om utbud, konkurrenskraftiga priser och kundtillfredsställelse. Den visar att hinder för handel över gränserna gör att EU:s konsumenter fortfarande inte kan dra full nytta av den inre marknaden.

Klyftan mellan den gränsöverskridande och den inhemska näthandeln ökar. Villkoren för konsumenterna har försämrats i många länder t.ex. om man mäter detta utifrån konsumenternas förtroende för myndigheter och icke-statliga organisationer med ansvar för konsumentfrågor.

Konsumenternas köpkraft varierar betydligt från ett land till ett annat. EU-kommissionen arbetar med att åtgärda dessa hinder med hjälp av en rad åtgärder och i höstens resultattavla kommer 50 specifika sektorer på marknaden att undersökas med syfte att identifiera de sektorer som fungerar dåligt för konsumenterna.

Konsumentvillkoren definieras av ett antal faktorer, t.ex. hur bra regelverket fungerar för konsumenterna och näringsidkarna, hur effektiv tvistlösningen och klagomålshanteringen är och i vilken utsträckning konsumenterna har förtroende för myndigheter, återförsäljare, annonsörer och konsumentorganisationer.

Hela resultattavlan finns här

Uppdaterad: 2010-04-29
Dela