Kenth Lumsden ledamot i regeringens råd för intelligenta transportsystem
Foto: J-O Yxell, Chalmers
Regeringen har inrättat ett råd för intelligenta transportsystem och tjänster, ITS. Detta för att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö. Kenth Lumsden, professor i Integrerade transportsystem vid Chalmers, är en av ledamöterna i ITS-rådet.

- Det är viktigt att vi verkligen tillvaratar de möjligheter IT ger för att klara de stora utmaningar som transportsystemet står inför. Det handlar bland annat om att underlätta resor och transporter med flera trafikslag och att uppfylla de krav som nollvisionen ställer på våra vägtransporter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin. De ska arbeta nära Trafikverket som har ett samordningsansvar för genomförande av den trafikslagsövergripande ITS-handlingsplan som redovisades den 1 mars 2010.

Övriga ledamöter är:
Lena Erixon, Stf Generaldirektör Trafikverket
Mari-Louise Lundgren, Strateg Trafikverket
Birger Höök, Direktör Transportstyrelsen
Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA
Ann-Catrine Zetterdahl, Generaldirektör Sjöfartsverket
Christer Karlsson, Verkställande direktör ITS Sweden
Göran Marby, Generaldirektör Post- och telestyrelsen
Gunilla Glasare, Direktör SKL
Charlotte Wärebom-Schultz, Verkställande direktör Svensk Kollektivtrafik
Peter Värbrand, Professor Linköpings universitet
Lars-Bertil Ekman, Trafikdirektör Göteborgs kommun
Samuel Henningsson, Verkställande direktör Netport Karlshamn
Anette Scheibe, Verkställande direktör Kista Science City
Jessica Levin, Head of Business Management Telia
Charlotta Sund, Verkställande direktör Ericsson
Lars-Göran Rosengren, Vice President Volvo AB
Lena Klasén, Vice President Saab AB
Thomas Ivarsson, Verkställande direktör Norden Logica
Ingrid Eriksson, Politisk sakkunnig Näringsdepartementet Regeringskansliet
Lars Darin, Departementssekr. Näringsdepartementet Regeringskansliet

Källa: Chalmers Nyheter & Pressmeddelande från regeringen, 10 juni 2010.

Uppdaterad: 2010-06-29
Dela