”Innovationsunionen” – en väg ut ur krisen genom forskning och utveckling
Den 6 oktober presenterade EU-kommissionen initiativet om Innovationsunionen som är en del av tillväxtstrategin Europa 2020. Initiativet skall förbättra innovationsklimatet i Europa och framförallt ramvillkoren för finansiering till forskning och utveckling.

Fokus skall ligga på innovationer inom klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning. I förslaget finns konkreta åtgärder för att förenkla regelverket för små och medelstora företag. Förslaget skall också stimulera den privata sektorn och ta bort hinder för idéer att nå ut på marknaden. Om FoU-investeringarna skulle nå upp till 3 procent av EU:s BNP – vilket är målet – skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas i EU.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.