IHM väljer Zync för implementering av Microsoft Dynamics CRM
IHM Business School har valt Zync Customer Management AB som partner kring införandet av Microsoft Dynamics CRM med tillhörande kundanpassningar och konsulttjänster.
Ca 70 användare av systemet kommer att använda Microsoft Dynamics CRM i Stockholm, Göteborg och Malmö. Affären omfattar även specifika kundanpassningar, konsulttjänster och utbildning.

- IHM är en mycket intressant kund för oss med specifika behov för att dels hantera sitt sälj- och marknadsarbete men även för att hantera utbildningsadministration och effektivisera sitt arbete kring kundutveckling och kundvård. Att IHM valde Zync och Microsoft visar på att vår erfarenhet kring mer komplexa projekt och Microsoft Dynamics CRM som plattform är stark, säger Daniel Evers, VD, Zync Customer Management AB i ett pressmeddelande”.

- Vi valde Zync då deras erfarenhet kring sälj- och marknadsfrågor och specifika kunskap inom CRM-området och framför allt Microsoft CRM passade våra krav bäst. Efter att ha utvärderat ett antal partners på marknaden föll valet på Zync med avseende på dessa faktorer säger Thomas Andersson, IT Chef, IHM Business School.

Erik-Wilhelm Graef Behm
IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2010-02-10
Dela