Hur ska EU:s inre marknad se ut i framtiden?
I skuggan av den ekonomiska krisen vill EU-kommissionen se till att tillväxtkapaciteten på den inre marknaden utnyttjas fullt ut och att fler jobb skapas. Den 27 oktober presenterades EU-kommissionens Inremarknadspaket (The Single Market Act) som ska stärka ekonomin i Europa och öka sysselsättningen. Paketet fokuseras på företag, anställda och konsumenter.

Sedan den inre marknaden utfördes 1992 har den gett stora fördelar och nya möjligheter har skapats. Dock är den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor inte helt störningsfri. Inom vissa sektorer finns det ingen riktigt integrerad europeisk marknad. Ibland saknas lagstiftning och ibland medför administrativa hinder och bristande övervakning att potentialen hos den inre marknaden blir outnyttjad.

Ett av initiativen handlar om de 20 miljoner företag som finns i Europa, som tillsammans bidrar med 175 miljoner arbetstillfällen. För att upprätthålla detta krävs det att kapitaltillgången för små och medelstora företag förbättras så att de kan förnya sig och växa. Ett EU-patent skall också instiftas för att underlätta och stimulera innovation genom att minska kostnaden för enskilda forskare och företag.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela