Hon kan formeln för att bli rik
Vilket är ditt företags löfte till kunden? Kan du hålla det löftet? På Expedition Framåts vd-seminarium gav Irene Falkbring Norrman en fartfylld och underhållande lektion i varumärkets betydelse och toppade med formeln för att bli rik.
Publik på Expedition Framåts vd-seminarium

Publik på Expedition Framåts vd-seminarium

Irene Falkbring Norrman är en frisk fläkt som i högt tempo enkelt övertygar ett hundratal företagsledare om vikten av att arbeta med sitt varumärke. Efter 34 år på Ica vet hon vad hon talar om.

Googlande kunder
 Företag som arbetar med sitt varumärke tjänar mer pengar. Men många företag “glömmer bort” att jobba med det. De har bestämt vem som ansvarar för bokföringen men inte vem som ansvarar för varumärket.

Vad är då ett varumärket? Irene definierar det som den förväntan som kunden har på en nytta och/eller upplevelse. Förödande för varumärket är förstås missnöjda kunder – som dessutom berättar för andra om sin besvikelse. Internet har förändrat medielandskapet och vad som förut spreds till några fåtal kan i dag spridas till långt fler via internet. Ett faktum som alla företag måste ta hänsyn till eftersom 70 till 80 procent av svenskarna googlar efter information innan de gör ett köp.

Hur gör man?
Varumärkets betydelse har ökat allt eftersom produkterna är mer och mer lika varandra. Därför har företag upptäckt nyttan med att fylla varumärket även med känsla. Irene Falkbring Norrman rekommenderar att arbeta utifrån ”varumärkeshjulet”. Här ingår produktens/tjänstens egenskaper, fördelar, värden och personlighet som alla tillsammans skapar ”löftet till kunden”. Beskriv till exempel produktens fördelar utifrån funktion, relation, och på vilket sätt den särskiljer sig gentemot andras produkter.

- Ska man ha ett eller flera varumärken?, var en av många frågor från publiken.

Irene svarar att det inte finns några självklara svar men att det är viktigt att ha i åtanke att det kostar pengar att bygga starka varumärken och därför kan det bli dyrt för ett litet företag att bygga flera starka varumärken.

En annan fråga från publiken rör hur man bygger varumärken kring tjänster. Irenes råd är här att ”produktifiera” tjänsten. Det gör man bland annat genom att fokusera på kundens nytta av tjänsten och att beskriva den erbjudna servicen så exakt som möjligt.

Ja, och så var det förstås formeln för att bli rik; Resultat = Intäkt – Kostnader

Av Sofia Carlsson Mc Conell

Läs mer om Irene Falkbring Norrman

Vd-seminarium erbjuds exklusivt för medlemmar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Så här tyckte åhörarna

Betyg: 7,9 (på en skala från 1 till 9)

Röster:

"Man blev mer fokuserad på hur viktigt det är med varumärkesbyggande"

"Bra upplägg, bra mat, bra betyg överlag"

"Vill ha en till föreläsning om IT-framtiden. Superintressant!" (Kommentar kring Andreas Göthbergs avslutande föreläsning kring it-trender.)

Artikeln grundar sig på ett vd-seminarium på temat: ” Skapa ökad tillväxt genom att jobba med ditt varumärke!” med Irene Falkbring Norrman. Vd-seminarier erbjuds kostnadsfritt för medlemmar Expedition Framåt – ett utmanande tillväxtprogram för företag i Göteborgsregionen. Läs mer >>

Uppdaterad: 2010-03-01
Dela