Hjälp med det europeiska standardiseringssystemet
CEN* och CENELEC** har lanserat en så kallad helpdesk som ger råd och information om standardiseringsrelaterade frågor till små och medelstora europeiska företag. Supportfunktionen har till uppgift att sprida kunskap och lämpliga verktyg som behövs för få tillgång till det europeiska standardiseringssystemet som CEN och CENELEC har genom:

o Fri information, med länkar till användbara broschyrer och presentationer
o Inledande rådgivning från experter inom området via e-post
o Att undersöka alternativa stödsystem och hjälpverktyg för att hjälpa små och medelstora företag som önskar mer information om europeisk standardisering.

SME Helpdesk kommer även att erbjuda praktiska webbaserade utbildningsverktyg och workshops. Rådgivning och service är kostnadsfri och kan fås online eller via telefon.

Läs mer om SME Helpdesk standardisering här

Erika Ekholm

* Comité Européen de Normalisation, europeiskt organ för standardisering inom alla områden utom elområdet. Svensk medlem i CEN är SIS.

** Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, europeiskt organ för standardisering inom elområdet. Svensk medlem i CENELEC är SEK.

Uppdaterad: 2010-03-30
Dela