Hinder för handel mellan EU och Turkiet tas bort
Hinder som onödiga tester och andra åtgärder skall tas bort för att förbättra handeln mellan EU och Turkiet, anser Europaparlamentets ledamöter. Ankara skall leva upp till sina åtaganden inom handelsområdet. Resultatet av Turkiets folkomröstning för konstitutionella reformer välkomnas också.

Onödiga hinder som certifiering, dubbla tester och inspektioner samt obligatoriska tekniska regler och normer bör tas bort. Detta enligt en icke-bindande resolution som utarbetats av den bulgariske ledamoten Metin Kazak.

En beklagan framfördes från ledamöterna om att Turkiet för femte året i rad inte genomfört tilläggsprotokollet till associeringsavtalet. Protokollet avser tillgång till turkiska flygplatser och hamnar för alla EU-länder, även Cypern. Ankara uppmanas att fullgöra sina skyldigheter på ett icke-diskriminerande sätt. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på fortsatta förhandlingar.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela