Havsforskare delar på en miljon kronor 
Pristagarna till elfte Göteborgspriset för hållbar utveckling
Havet utgör grunden för livets existens på jorden. Samtidigt sker människans kanske största rovdrift i just haven genom utsläpp, överfiske och annan miljöpåverkan. Detta skadar den biologiska mångfalden och försämrar förutsättningarna för livet såväl under ytan som för människorna på land.

Mot denna bakgrund går Göteborgspriset för hållbar utveckling år 2010 till två framstående personer som på olika sätt starkt bidragit till lösningar för en hållbar relation till havet.
Prissumman, en miljon kronor, delas lika mellan:
Ken Sherman, oceanograf och marinbiolog från USA.
Randall Arauz, ordförande för miljöorganisationen PRETOMA i Costa Rica.
 
- Det oerhörda, oemotståndliga, oljedrabbade och ofantligt överfiskade havet har väl sällan varit mer i fokus. Årets pristagare har gjort heroiska insatser — enträget, systematiskt arbete för att skapa internationella helhetslösningar respektive framgångsrik opinionsbildning från gräsrotsnivå, säger John Holmberg, Göteborgsprisets juryordförande samt professor och vicerektor vid Chalmers.

Göteborgspriset instiftades 1999 av Göteborgs Stad tillsammans med ett flertal företag med syftet att "stimulera till  fortsatt utveckling och uppmärksamma strategiskt arbete förhållbar utveckling, nationellt och internationellt".

Priset delas ut av Göteborgs Stad och Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Eldon Recycling, Folksam,  Götaverken Miljö, Handelsbanken, KF, Nordea, Peab, Schenker AB och SKF.
Årets pris är det elfte i ordningen och delas ut vid en ceremoni den 17 november i Göteborg.

Mer info  www.goteborgaward.com

Uppdaterad: 2010-11-17
Dela