Handelskammare i Göteborg med norsk-svenska förtecken
Jan Andréasson, Norges generalkonsul i Västsverige.
Planerna på att starta en norsk-svensk handelskammare i Västsverige är långt framskridna och igår hölls ett första informerande seminarium för företagare i regionen. Intresset var stort. Drygt 120 personer letade sig till den norsk-svenska tillställningen som hölls i anslutning till Båtmässan på Svenska Mässan.

 
Norges och Sveriges handelsrelationer har intensifierats under de senaste åren och under 2009 gick Norge om Tyskland som Sveriges största exportmarknad. Det affärsmässiga utbytet mellan Göteborg och Oslo har också ökat genom åren. Ett exempel på detta är att andelen norskägda företag i Göteborg har ökat med 25 procent under de senaste två åren. Tanken med den norsk-svenska handelskammaren i Västsverige är därför att den ska fungera som ett forum för de fördjupade handelsrelationerna mellan Göteborg och Oslo.
 
På plats under måndagens seminarium fanns både Göran Johansson, styrelseordförande i Göteborg-Oslo-samarbetet, Jan Andréasson, Norges generalkonsul i Västsverige, samt Ingar Knudsen, styrelseledamot i norsk-svenska handelskammaren i Stockholm, tillika bankdirektör för DnB NOR i Göteborg. Samtliga gav de sin syn på hur en norsk-svensk handelskammare skulle kunna gynna såväl Göteborg som Oslo.

-Målet med handelskammaren är nätverkande och business opportunities, förklarade Ingar Knudsen.
Enligt honom handlar det norsk-svenska kompanjonskapet om ett utbyte av erfarenheter och uppslag, vilket är mycket viktigare än ett rent ekonomiskt samarbete.

-Om jag ger dig en krona och du ger mig en krona så är vi fortfarande lika fattiga. Men om jag ger dig en idé och du ger mig en idé så är vi plötsligt dubbelt så rika, sammanfattade han sin ståndpunkt.
 
Göran Johansson fortsatte på samma linje och gav samtidigt en bakgrund till Göteborg-Oslo-samarbetet som nu har pågått under femton år.

-Under den perioden såg vi att Europa började samarbeta mer och mer och då är det klart att vi också måste samarbeta. Vi är kanske delvis konkurrenter men vi kan även bli starka tillsammans.

När seminariet närmade sig sitt slut frågade generalkonsul Jan Andréasson hur många i salen som var intresserade av att bli medlemmar i den handelskammaren. Efter en snabb handuppräckning visade det sig att lite mer än hälften av seminariedeltagarna kunde tänka sig en fördjupad möjlighet till samarbete, vilket Jan Andréasson ansåg vara ett glädjande besked.
 
Startdatumet för handelskammaren är satt till den 1 juli. Har du några frågor är du välkommen att kontakta generalkonsul Jan Andréasson på 0705-810690. Anmälan görs till norge@generalkonsulat.se.

Uppdaterad: 2010-02-10
Dela