Hallå där Fredrik Olsson vd på Rotpartner
Fredrik Olsson, vd Rotpartner

Fredrik Olsson, vd Rotpartner

Rotpartner är ett företag i stark tillväxt. Byggbranschen har kommit igång igen och en Stockholmsetablering står för dörren.
 Ni har gjort Expedition Framåts analys ”Tillväxljuset”. Varför då?
– Vi har växt med 20 till 30 procent per år och vill fortsätta växa med kontroll. Genom att göra en genomlysning av företaget ville vi sätta fingret på förbättringsområden som vi själva inte har upptäckt, säger vd:n Fredrik Olsson.
 
Hur blev resultatet?
- Resultatet var till viss del generellt för vår typ av företag. Analysen satte också fingret på saker som vi funderat på länge men som vi inte kommit igång att jobba med, som exempelvis nedbrutna tillväxtmål. Vi gjorde parallellt med Tillväxtljuset en nöjd-kund-undersökning och nöjd-medarbetare-undersökning för första gången. En direkt effekt av genomlysningen av företagsledningen är att vi ska gå kursen ”Strategiskt marknadsbyggande” till hösten då vi såg att vi behövde mer kunskaper inom marknadsföring.
 
Vad skiljer er från konkurrenterna?
- Vi har valt att rikta in oss endast på renovering och utveckling av befintliga hus, inte nybyggnation. Tack vare detta har vi insett vikten av den mjuka sidan av ett renoveringsprojekt och har tagit fram en ny produkt, Hyresgästdialogen. Oftast bor man kvar i fastigheter vid större renoveringsprojekt och till exempel ett stambytesprojekt kan vara riktigt jobbigt. Tekniken är inte alltid den svåra sidan utan utmaningen är ofta att människor förstår processen och vad som ska hända. Hyresgästdialogen ska underlätta kommunikationen vid renoveringen.
 
Har ni något mer på gång?
- Vi håller på att rekrytera fler byggprojektledare och projektörer. Det märks att branschen kommit igång igen så det är inte helt enkelt. Sedan är det Stockholmsetableringen som står för dörren.
 

Fakta Rotpartner
Verksamhet: Rotpartner är ett konsultföretag i fastighetsbranschen som arbetar med projektledning och teknisk konsultation med inriktning mot underhåll och utveckling av fastigheter. De har främst västra Sverige som marknad och kommer eventuellt att etablera sig i Stockholm och Malmö.
Kunder: Allmännyttan, privata fastighetsägare, kommunala förvaltningar och bostadsrättsföreningar.
Antal anställda: 18 st (14 st 2009)
Omsättning: 13,6 miljoner (2009)
www.rotpartner.se

Fakta Tillväxtljuset
Tillväxtljuset är en analys specialanpassad för tillväxtföretag. Här görs en djupare genomlysning av företaget inom områden som kan behöva förstärkas. Analysen berör tre huvudområden;
·         Individ
·         Koncept
·         Utveckling

Analysen ska leda till att företaget tar fram en handlingsplan med fokus på utveckling inom de områden där tillväxtljuset visar på förbättringspotential.  Kontakta oss om du vill veta mer om Tillväxtljuset.

Rotpartner är ett av närmare 700 medlemsföretag i Expedition Framåt, ett tillväxtprogram för företag i Göteborgsregionen.

Av Sofia Carlsson Mc Conell

Uppdaterad: 2010-06-30
Dela