Göteborgsregionen draglok i den västsvenska konjunkturuppgången
Foto: Kristian Pedersen, Stadsbyggnadskontoret
Det är nu tydligt att konjunkturen är på väg mot en klar återhämtning i Göteborgsregionen. Det visar både SCBs senaste konjunkturbarometer och Business Region Göteborgs egna analyser av arbetsmarknaden.

Konjunkturindex åter på plus

Den ekonomiska återhämtning som påbörjades efter sommaren 2009 har fortsatt efter årsskiftet. Det visar SCBs nya konjunkturbarometer för Göteborgs-regionen. Konjunkturindex som kan variera från +100 till — 100 står nu på + 3, jämfört med — 27 i höstas. Göteborgsregionen är därmed den del av Västsverige som går bäst. Samtliga branscher rapporterar om förbättrad konjunktur, men bäst är läget inom detaljhandel, livsmedels- och kemiindustrin. Även uppdragssektorn har utvecklats bra. Sämst konjunktur rapporterar transportmedelsindustrin som fortfarande ligger på minussidan i konjunkturindex. Jämfört med i höstas är det dock en stark uppgång.   

Nyanställningar till hösten

Företagen i regionen spår även en kraftig konjunkturförbättring under hösten. Samtliga branscher planerar att öka antalet anställda och de största ökningarna väntas för uppdragsverksamheter och inom byggnadsindustrin. Framförallt bemannings-företagen ser mycket ljust på framtiden med sysselsättningsökningar.

Konjunkturindex för Göteborgsregionen
Arbetsmarknaden har nått botten

BRGs egna analyser av arbetsmarknaden visar samma positiva utveckling. Sedan årsskiftet har arbetslösheten minskat med drygt 3000 personer i Göteborgsregionen, vilket är betydligt mer än i övriga storstadsregioner. I Malmöregionen har arbetslösheten minskat med 1300 personer och i Stockholmsregionen med 615 personer sedan december 2009. Arbetslösheten är dock fortfarande högre än för ett år sedan. Antalet varsel fortsätter att minska samtidigt som det finns allt fler lediga jobb och att allt färre drabbas av varsel. Det brukar vara goda indikatorer på en positiv arbets-marknad kommande halvår.

 - Sammantaget tyder detta på att Göteborgsregionen nu går mot ett normalläge och att Göteborgsregionen har klarat krisen oväntat bra, säger Henrik Einarsson, omvärldsanalytiker på Business Region Göteborg. Sett i backspegeln ser vi att finanskrisen inte drabbat Göteborgs-regionen hårdare än landet som helhet. Var tionde förlorat jobb i Sverige har drabbat regionen och det motsvarar precis vår andel av befolkningen.

Trots en allt starkare konjunktur så är det viktigt att poängtera att det fortfarande finns en del orosmoln. Den statsfinansiella krisen i Grekland, osäkerheter kring Euron är faktorer som kan påverka utvecklingen negativt.

Kontaktperson:
Henrik Einarsson, Chef analys och strategi
Mobil: 0704-412419

Diagram Arbetslöshet i storstadsregionerna och riket
Uppdaterad: 2010-06-29