Göteborg - Oslo starkare tillsammans

Våra städer befinner sig enbart 30 mil isär, vi delar samma kynne och pratar nästan samma språk. Att vi är av olika nationalitet är därför bara en petitess i samman-hanget. I Göteborg-Oslo-samarbetet är det i likheterna och affärsnyttan som de potentiella vinsterna ligger.
 
Detta enas Göteborgs kommunstyrelseordförande, Anneli Hulthén, och Oslos nya byrådsledare, Stian Berger Røsland, om i samförstånd med sina respektive företrädare, Göran Johansson och Erling Lae. De fyra politikerna strålar samman i ett soligt men ännu vintrigt Göteborg för att diskutera GO-samarbetets framtid — en framtid som nu vilar på de två förstnämnda politikernas axlar. Göran Johansson har lämnat över ordförandeposten i GO-samarbetet till Anneli Hulthén samtidigt som Stian Berger Røsland övertar rollen som vice ordförande från Erling Lae.
För Göran Johansson innebär detta slutet på en epok. Han var nämligen själv en av initiativtagarna till kollaborationen, som firar 15 år i år, och han har varit aktiv inom GO-samarbetet sedan dess.

-I en globaliserad värld är det ofta de kritiska massorna som avgör om man är framgångsrik. Vi förstod att vi antagligen hade områden där Oslo och Göteborg kunde komplettera varandra och därmed skapa en kritisk massa och ökad samverkan. På den vägen är det, säger han om uppkomsten till kompanjonskapet.

Idag fokuserar GO-samarbetet främst på de fyra områdena utbildning, kommunikation, kultur och turism samt näringslivsutveckling. Kommunikationen, som här syftar på förbättrad infrastruktur och förkortade restider mellan Oslo och Göteborg, är en av de mest prioriterade frågorna. Dagens fyratimmarsresa ska bli till två och en halv.

-Det är klart att transportfrågan är väldigt avgörande för samarbetet i stort. Nu är det besvärligt att ta sig fram och tillbaka på en dag, säger Stian Berger Røsland. Anneli Hulthén håller med.

-Det är ju bara trettio mil alltså, det är ingen sträcka men det blir längre bara för att det är så krångligt.

-Vi får göra som jänkarna, föreslår Göran Johansson. De pratar aldrig om hur långt något är, bara om hur lång tid det tar.

Han framhåller samtidigt att en annan prioriterad fråga är samarbetets demokratiska förankring hos medborgarna.
- Det är lätt att sitta i slutna rum och diskutera, men de vi företräder måste ju känna till oss.

Hur kan ni då öka medvetenheten hos medborgarna?

-Både turism och kultur samt barn och ungdomsfrågan är mer publika än ett infrastrukturprojekt på tjugo års sik. Men man måste kanske också sätta etiketten på det att detta är ett led i Göteborg-Oslo-samarbetet, säger Anneli Hulthén.

Stian Berger Røsland anser att det även är viktigt att arbeta med Göteborgarnas och Oslobornas relation till varandra.

-Det finns något här som alla förknippar med Göteborg och det är ju självklart Liseberg. Jag tror inte att man ska undervärdera ett sådant varumärke. Det är många Oslobor som har ett förhållande till Göteborg för att de varit på Liseberg och det är en bra start att bygga vidare på.
-Sedan är det också mentaliteten som är väldigt viktig, fyller Erlig Lae i. Vi tänker väldigt lika.

Göran Johansson säger att han under 15 års arbete med GO-samarbetet aldrig har hamnat ens i närheten av en partipolitisk diskussion.

-Samarbetet drivs av det grundläggande intresset för affärsnyttan, förtydligar Erling Lae.

De fyra politikerna skriver också under på hur viktigt det är att vi fortsätter förstå varandras modersmål, eftersom det i sig är en stor konkurrensfördel. Andra stadssamarbeten över nationsgränserna — här tas Köpenhamn och Hamburg upp som ett exempel — har automatisk en språkbarriär som Göteborg och Oslo borde klara sig utan.

-Det är bra om vi kan bevara våra språk så att vi slipper köra på engelska. Jag måste säga att det nästan är patetiskt om vi som svenskar inte klarar av att förstå det norska språket, sammanfattar Anneli Hulthén.

 
Om GO-samarbetet:
- Målet med satsningen är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa.
-I GO-regionen ingår Göteborgs Stad, Oslo Kommune, Akershus- och Østfolds Fylkeskommuner samt Västra Götalandsregionen. Befolkas av totalt 3 miljoner människor.
-Ordförandeskapet är förlagt på två år. Sverige håller posten under 2009-2010.
- Hemsida: www.go-regionen.org

Uppdaterad: 2010-03-26
Dela