Gemensam svensk-norsk satsning på förnybar energi
Nu har Sverige och Norge kommit överens om att en gemensam elcertifikatmarknad ska etableras mellan de båda länderna från och med år 2012. Förhoppningen är att det nya certifikatsystemet ska ge 13,2 TWh förnybar energi vardera för de båda länderna fram till år 2020, eller sammanlagt 26,4 TWh för den gemensamma marknaden.
I Sverige infördes elcertifikatsystemet år 2003, ett marknadsbaserat stödsystem som är tänkt att öka användningen av förnybar el. Systemet ska leda till ökade intäkter för de aktörer som investerar i ny förnybar elproduktion. Ett gemensamt system på den svenska och norska marknaden förväntas öka konkurrensen och leda till stabilare elpriser.

Enligt utvärdering som gjorts av energimyndigheterna i Sverige respektive Norge anses förutsättningarna för att bygga ut vindkraften vara lika god i båda länderna. Sverige bedöms utöka biobränslekraften medan utökad vattenkraft förväntas i Norge, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Uppdaterad: 2010-12-09
Dela