Franskt intresse för västsvensk byggteknik och energieffektivisering
Konkreta diskussioner om försäljning eller fortsatta samarbeten. Det blev resultatet för sex av de åtta västsvenska företag som deltog i mötet som Ecoex anordnat i franska staden Douai, där en helt ny miljövänlig stadsdel planeras.
- Mötet var väldigt lyckat. Men det är nu det hela börjar, sammanfattar Ingemar Dahlqvist, exportutvecklare på Ecoex som var med på resan.
Västsvenska miljöföretag träffar franska intressenter på plats i franska Douai. Foto: Ecoex

Västsvenska miljöföretag träffar franska intressenter på plats i franska Douai. Foto: Ecoex

De åtta västsvenska företagen fick under en halvtimme vardera presentera sig och sin verksamhet. Bland de franska deltagarna fanns personer från såväl byggbranschen, arkitektfirmor, byggentreprenörer som näringslivsorganisationer.  

Frågestunderna efteråt drog ut på tiden, vilket var positivt, menar Ingemar Dahlqvist, exportutvecklare på Ecoex.

- Det är en måttstock på att fransmännen ville veta mer och att intresset därmed var väldigt stort. Våra två dagar har landat väl, konstaterar han.

Nedlagt gruvområde blir grönt boende
Staden Douai ligger i nordvästra Frankrike, cirka 20 mil från Paris och bara några mil från belgiska gränsen och Bryssel. I ett nedlagt gruvområde planerar man nu miljövänligt boende för 12 000 personer. Projektet kallas Le Raquet.

Planeringen är i full gång och det första spadtaget tas i september i år. Satsningen har initierats av de lokala politikerna i de två kommunerna Douai och Sin-le-Noble. Visionen är att bygga en helt ny levande stadsdel på ett energieffektivt och miljövänligt sätt. Det handlar om allt från att ha utrymmen för närodlade grönsaker till att sopsortera och bygga enligt passivhustekniken.

Sug efter nya samarbetsformer
Ecoex Frankrikekonsult Annelie Nisser har sedan flera år tillbaka haft kontakter med byggledningen i Douai. Fokus har varit på att ge svenska företag en chans att få presentera vad de kan erbjuda. Det är framförallt kring passivhus som svenskarna besitter en kunskap som fransmännen behöver.

- Vi har av tradition en hög standard med bra isolering på våra hus som är unik i världen. Det i sig är en standardhöjning för de flesta. Dessutom har vi nu utvecklat en teknik kring passivhus som gör våra hus ännu bättre. Den tekniken skulle i en jämförelse kunna kallas för hightech i Frankrike, säger Ingemar Dahlqvist och tillägger att Sverige har ett väldigt gott rykte vad gäller byggteknik.

Eftersom Douai bara är ett av flera projekt i Frankrike som är på gång finns det ett sug hos de franska företagen att hitta samarbetsformer. Marknaden som kan öppna sig är stor.
- Svenska företag är ju ett sätt för de franska företagen att slå sig in på sin egen marknad. Svenskarna har kunskapen och fransmännen behovet. Nu gäller det att hitta former för ett samarbete som gynnar både, säger Ingemar Dahlqvist.

 
Nya samarbeten på gång
Sex av de åtta företag som deltog i seminarierna hade konkreta diskussioner redan på plats. Bland annat diskuterades hur de två arkitektfirmor som deltog kan samarbeta med franska arkitektfirmor kring passivhustekniken. Det diskuterades också samarbeten för att kunna sälja svenska produkter.

- De svenska företagen behöver helt enkelt franska återförsäljare, säger Ingemar Dahlqvist.
Det nya området i Frankrike är tänkt att bestå av flervåningshus, radhus och villor. Husen är planerade att ha träfasad vilket är väldigt ovanligt i Frankrike. Idag har bara fyra procent av bostäderna träfasad.
- Att fransmännen väljer att bygga i trä är lite av en kulturrevolution. Men för att kunna göra det behöver de hjälp med vår teknik, säger Ingemar Dahlqvist.

Ecoex är ett västsvenskt samverkansprojekt med syfte att öka miljöexporten från Västra Götalandsregionen.
Uppdaterad: 2010-07-08
Dela