Framgångsreceptet – individen i centrum
Människan, Koncept och Utveckling är tre superfaktorer som avgör om ett företag får stark tillväxt eller inte. Det konstaterade tillväxtforskaren Jonas Fasth under torsdagens vd-seminarium "Tillväxtvinnarnas Framgångsrecept" som anordnades av Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt.
Jonas Fasth

Jonas Fasth

Viktigast av dessa tre nyckelfaktorer är individen, vilket Jonas Fasth ständigt återkom till under sin föreläsning.

— Människan är så viktig att jag brukar använda mig av den här metaforen: Om en buss kör upp här utanför och vi ska åka på en resa ska vi först titta på vilka som ska med på resan, vilka får gå av bussen och vilka går på. Sen bestämmer vi oss för vart vi ska resa någonstans.
Översatt i företagstermer innebär detta alltså att det är individerna bakom företaget snarare än affärsplanen och idén som skapar en framgångsrik tillväxtverksamhet.

— Någon har sagt att rätt person med fel affärsidé kan lyckas. Fel person med rätt affärsidé lyckas aldrig. Och det stämmer väldigt bra.

Men vilka kvaliteter har då ”rätt person”?

— Det viktigaste är att personalen utgörs av olika personligheter eftersom man måste komplettera varandra. Ju fler perspektiv, desto större kvalitet, framhöll tillväxtforskaren.
Ett företag kan helt enkelt inte bara bestå av strateger utan måste också utgöras av personer som tycker om att verkställa arbetet i vardagen, så kallade ”doers”. En stark vilja hos människorna bakom företaget är också avgörande för dess tillväxt. Utöver detta är det även viktigt att våga använda sig av extern kompetens eftersom man då tillgodogör sig den know-how som inte finns inhouse på ett effektivt sätt.

Den andra viktiga nyckelfaktorn som utmärker framgångsrika tillväxtföretag är Konceptet. När alla ”rätta” människor klivit ombord på bussen företräder Konceptet frågan: Vart ska vi åka?

— Här handlar det om att titta på företaget idé och hur affärsmodellen ska se ut. Utmärkande för tillväxtföretag är att de fokuserar på en enda kundgrupp eller produkt. De ser även till att alltid ha den direkta kontakten med slutkunden.
Tillväxtföretag ser även till att utveckla sitt erbjudande kontinuerligt över tid och tar ofta sina mest krävande kunder till hjälp i detta arbete.

— Kan man lyckas tillfredställa de svåraste kunderna är ju de resterande en lätt match, konstaterar Jonas Fasth.

Ett annat område inom nyckelfaktorn Koncept är förmågan att arbeta effektivt med sin marknadsföring.

— Tillväxtföretag är duktiga på att tänka i de fyra stegen lära, känna, göra och bygga. De låter alltså kunderna i första steget lära sig om produkten, de bygger sedan sitt varumärke och ökar kundernas känsla för företaget, de paketerar produkten på ett snyggt sätt för försäljning och ser slutligen till att bygga en relation till kunden för att hålla den kvar även efter avslutat köp.

Sedan är det naturligtvis även väldigt viktigt att ha koll på ekonomin och Jonas Fast framhåller att tillväxtföretag alltid har stor fokus på likviditeten.

— Det kostar att växa och därför är det avgörande att se till att man har pengar i kassan.

Den tredje och sista huvudpunkten i Jonas Fasth magiska trea är Utveckling.

— För att kunna ha en långsiktigt gynnsam tillväxt kräv utveckling, sammanfattar han.
Ledningens styrning av företaget är en viktig faktor här. Enligt Jonas Fasth finns det ofta ett inneboende problem på företag då ledare har ett behov av att detaljstyra och kontrollera vad medarbetaren gör samtidigt som medarbetarens effektivitet ofta är kopplad till ett relativt stort mått av frihet.

— Tillväxtföretagen har löst detta problem på ett smart sätt. De styr sina medarbetare genom att sätta upp en tydlig vision. Då vet medarbetaren vad de jobbar mot. Företaget har även satt upp tydliga värderingar för hur man arbetar och beter sig på deras arbetsplats, vilket i sig reglerar medarbetarens beteende. Slutligen har de även förändringsmål, kortsiktiga mål, som kan förändras snabbt men som på sitt sätt banar väg mot visionen.

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att ha rätt människor ombord på bussen, en vision om vart man vill åka samt värderingar som reglerar hur man tar sig dit. Jonas Fasth avslutar sin föreläsning med följande uppmaning:

— Ta till er det som känns rätt för er och skit i resten. Allt passar inte alla.

Av Lina Skafvenstedt

Uppdaterad: 2010-04-12
Dela