Fortsatt tillväxt i Göteborgsturismen

Trots konjunkturen blev 2009 ett nytt rekordår för rese-och turistnäringen i Göteborg. Det innebär att antalet gästnätter i Göteborg har ökat under 18 år i följd.
 
- Detta är så vitt vi vet unikt bland Europas storstadsregioner, säger Leif Nilsson, VD Göteborg & Co, i ett nyhetsbrev från företaget.
 
Privatresandet i Göteborg fick extra fart tack vare en sommar fylld av stora musik- motor och fotbollsevenemang. Men det som gjorde att totalsiffrorna tog sig upp på plus var de dagar under årets sista vecka som bjöd både på utomhusmatchen mellan Frölunda och Färjestad, med europeiskt publikrekord för ishockey, och det gemensamma nyårsfirandet på Götaplatsen.

Den positiva besökstrenden påverkade i första hand hotellbranschen, men också ekonomin i stort — inte minst handeln.
 
- Vårt samarbete med Göteborg & Co betyder mycket, säger Anders Larssson, marknadsdirektör i shoppingcentret Nordstan, i nyhetsbrevet från Göteborg & Co. Evenemangen skapar uppmärksamhet åt Göteborg och drar besökare. Sommarsatsningen och satsningen på Julstaden har bidragit mycket till vår utveckling, fortsätter han.

Enligt Göteborg & Co ökade antalet gästnätter i Göteborg totalt till 3 196 000 under hela 2009, vilket är 2700 fler än året innan.

Uppdaterad: 2010-02-16
Dela