Första bedömningen av genomförandet av sammanhållningspolitiken
Under de tre senaste åren har 93 miljarder eller 27 % av EU- medlen avsatts till projekt för investering i sysselsättning och tillväxt i EU, enligt rapport om EU:s sammanhållningsprogram för perioden 2007-2013.

I rapporten bedöms, för första gången, hur långt varje land har kommit när det gäller att uppnå de fastställda EU-målen. Den visar hur väl EU-länderna har anpassat sina program till EU-målen för sysselsättning och tillväxt och är tänkt att ligga till grund för en öppen debatt om framstegen och utmaningarna i de sammanhållningspolitiska programmen.

Utbildning och kompetenshöjningen för arbetssökande med stöd av Europeiska socialfonden går framåt och bär frukt. Men mer kan göras för att hjälpa dem som drabbats hårdast av konjunkturnedgången. EU-länderna måste öka sina investeringar, särskilt när det gäller social inkludering oh uppbyggnad av förvaltningskapaciteten, så att de kan genomföra programmen effektivt säger EU-kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, László Andor.

Miljontals människor i EU och hundratusentals företag drar nytta av de samhällspolitiska programmen. På grundval av rapporter från de 27 EU-länderna lyfter kommissonens rapport fram viktiga och aktuella budskap om strukturfondernas möjligheter att påskynda återhämtningen. Rapporten framhäver det tydliga sambandet mellan genomförandet av programmen och förverkligandet av Europa 2020-målen om att öka innovationen och skapa en intelligentare, miljövänligare och mer inkluderande samhällsekonomi.

Uppdaterad: 2010-04-29
Dela