Förslag för stärkta finansmarknader
Som en del i arbetet med att förebygga en framtida finanskris och för att stärka de finansiella systemen har EU-kommissionen flera viktiga förslag. Ett av dessa förslag gäller ändring av direktivet som rör kreditvärderingsinstitut där en förändrad och centraliserad tillsyn föreslås. En ökad insyn i dessa instituts verksamhet föreslås samtidigt.

En så kallad grönbok för offentlig konsultation om företagsstyrning i finansinstitutioner antogs. Grönboken tar upp en rad viktiga frågor till samråd, exempelvis hur risker ska hanteras mer effektivt och hur aktieägare ska få mer att säga till om. Senast den 1 september vill EU-kommissionen ha svar på samrådet.

EU-kommissionen har även publicerat två rapporter om hur medlemsstaterna har implementerat EU-kommissionens rekommendationer från 2009 avseende löner och förmåner i finanssektorn och för chefer i noterade aktiebolag.

Slutligen antog EU-kommissionen ett meddelande av generell karaktär där EU-kommissionen avser att inom sex till nio månader lägga fram fler viktiga förslag för att säkra den finansiella sektorns funktion.

Läs mer här

Här kan du som vill delta i samrådet

Uppdaterad: 2010-06-08
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.