Förslag för stärkta finansmarknader
Som en del i arbetet med att förebygga en framtida finanskris och för att stärka de finansiella systemen har EU-kommissionen flera viktiga förslag. Ett av dessa förslag gäller ändring av direktivet som rör kreditvärderingsinstitut där en förändrad och centraliserad tillsyn föreslås. En ökad insyn i dessa instituts verksamhet föreslås samtidigt.

En så kallad grönbok för offentlig konsultation om företagsstyrning i finansinstitutioner antogs. Grönboken tar upp en rad viktiga frågor till samråd, exempelvis hur risker ska hanteras mer effektivt och hur aktieägare ska få mer att säga till om. Senast den 1 september vill EU-kommissionen ha svar på samrådet.

EU-kommissionen har även publicerat två rapporter om hur medlemsstaterna har implementerat EU-kommissionens rekommendationer från 2009 avseende löner och förmåner i finanssektorn och för chefer i noterade aktiebolag.

Slutligen antog EU-kommissionen ett meddelande av generell karaktär där EU-kommissionen avser att inom sex till nio månader lägga fram fler viktiga förslag för att säkra den finansiella sektorns funktion.

Läs mer här

Här kan du som vill delta i samrådet

Uppdaterad: 2010-06-08
Dela