Finanssektorn skall bidra till ekonomins återhämtning
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på skatt på finansiell verksamhet på EU-nivå. Finanssektorn skall på så vis bidra till de offentliga finanserna samtidigt som regeringarna är i akut behov av nya inkomster i krisens spår. Genom att beskatta på EU-nivå blir villkoren desamma för alla på den inre marknaden.

Skatten skall riktas mot vinster och ersättningar inom företag i finanssektorn. EU stödjer en global beskattning på finansiella transaktioner, men i EU-kommissionens förslag riktas beskattningen mot respektive aktör.

Förslaget grundar sig på en undersökning av finanssektorns nuvarande bidrag till de offentliga budgeterna. Det finns goda skäl för att införa en beskattning. Finanssektorn var en av huvudorsakerna till den finansiella krisen samtidigt som dessa företag har fått offentligt stöd under många år. Därför bör sektorn bistå återuppbyggnaden av de europeiska ekonomierna och stärka offentliga finanser. Finansskatten kompletterar också redan existerande åtgärder som bankavgifter och avvecklingsfonden, verktyg som skall effektivisera och stabilisera finansmarknaden.

Finanssektorn är undantagen moms inom EU, vilket innebär att den redan beskattas mindre än andra näringar. På så vis kommer en finansskatt inte att överbeskatta branschen jämfört med andra branscher.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela