Finansiering genom Eureka och Eurostars
Genom Eureka och Eurostars kan företag i 40 länder, så som europeiska länder, Korea och Israel, få pengar för att tillsammans med minst en partner i något annat av dessa länder forska och utveckla en ny produkt eller tjänst. Man utgår från företagens behov så det finns ingen begränsning av områden. Projekten som vanligtvis pågår under två till tre år ska vara marknadsnära så produkten eller tjänsten ska komma ut på marknaden inom två år efter det att projektet avslutats. Ansökan för Eurostars ska vara inne senast den 30 september 2010 och för Eureka kan ansökan lämnas in när som helst. Det som skiljer programmen åt är att det ska vara ett forskande litet eller medelstort företag som är projektledare inom Eurostars men det krävs inte för Eureka.
Uppdaterad: 2010-07-15
Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.