Fastställning av europiska SME:s prestationsförmåga
Små och medelstora företag (SME) utgör inte enbart den största delen av företagen i EU, det är också dessa företag som skapar jobb. Den årliga rapporten om europeiska SME visar hur finanskrisen tillfälligt stoppat den ökade sysselsättning som SME:s brukar generera. Detta trots att det europeiska företagsklimatet har förbättrats.

De 20,7 miljoner SME i Europa utgör 99,8% av företagen och är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Enligt den årliga SME performance review har 9,4 miljoner jobb skapats av SME mellan år 2002 och 2008. Detta motsvarar en årlig ökning av 1,9 % jämfört med de stora företagens ökning på 0,8 %. Anledningen till ökningen är antalet nystartade företag under samma period då antalet SME ökade med 2,4 miljoner eller 13 % jämfört med de stora som ökade med 2000 eller 5 %.

Denna tillväxtdynamik var inte begränsad till särskilda europeiska regioner utan var relativt väl utspridd bland de 15 länder som var medlemmar före 2004 och bland de tolv som tillkommit sedan dess. Det fanns inga skillnader mellan medlemsstaterna och skillnaderna mellan de två grupperna har utjämnats.

Ett gupp på vägen
Den bankkris som uppstod i USA år 2008 påverkade snart ekonomin över hela världen och tvingade EU:s ekonomi i recession. Trots att den finansiella krisen har drabbat företag i alla storlekar, dröjer dess effekt på SME:s. Krisen drabbar dem genom att de saknar ekonomisk kapacitet för att rida ut stormen samt att de ofta är för specialiserade för att kunna luta sig tillbaka på mer framgångsrika affärsområden. I krisens spår märks också de mindre företagens problem med att få finansiering.

Utvecklingen bland SME:s har därför stagnerat. Utvecklingstakten sjönk under 2008 för att under 2009 stanna helt. Vinsterna sjönk med 5,5 % jämfört med föregående år. Effekterna på arbetsmarknaden är redan synlig men kommer att fortsätta under 2010, även om produktionsnivåerna återgår till de normala. Under 2009 och 2010 förväntas 3,25 miljoner jobb att försvinna från dessa företag. Dock klarar sig europeiska företag bättre än världsgenomsnittet.

För att hjälpa SME:s att återhämta sig och skapa nya jobb och tillväxt krävs samlade ansatser på europeisk, nationell och regional nivå. ”I ljuset av de ganska prövande tiderna framöver krävs ett effektivt policysvar för att hjälpa små och medelstora företag att vara framgångsrika”, sade Antonio Tajani som är vice ordförande för EU-kommissionen och ansvar för näringslivet. ”Medlemsstaterna måste hjälpa dessa företag framåt. För att företagen skall frodas krävs ett mer affärsvänligt klimat i hela Europa.”

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela