EU upprättar en stark handelsagenda för de kommande fem åren
EU-kommissionen har lagt fram ett ramverk för en handelspolicy som skall hjälpa till att återvitalisera Europas ekonomi. Kommissionen har utfärdat en rapport om på vilka sätt handel kan vara en motor för ekonomisk tillväxt och nya jobb. Strategin går ut på att ytterligare minska handelsbarriärer, öppna globala marknader och att få till bra affärer för europeiska företag.

Vinsten för den nya handelspolitiken skall finnas på tre områden: starkare ekonomisk tillväxt, fler jobb och större variation på marknaden till lägre priser för konsumenten. Handelspolitiken skall på så vis vara en väg ut ur krisen och att skapa ett gott affärsklimat för en stark europeisk ekonomi.

EU-kommissionen vill slutföra sina ambitiösa förhandlingar med Indien och Mercosur, ett avtal med dessa marknader torde öka Europas BNP med 1 procent per år. För de marknader som EU redan har handelsavtal med, USA, Kina, Ryssland och Japan vill EU-kommissionen fördjupa avtalen för ökad tullfrihet.

Europeiska företag skall få en ökad tillgång till den europeiska marknaden genom ändrade förfaranden för offentlig upphandling samtidigt som andelen affärer som görs med de globala marknaderna skall öka. Etiska regler sätts också upp, handeln skall vara rättvis och dess vinster skall gynna flertalet.

Uppdaterad: 2010-12-02
Dela